En jobbkultur alle kan trives med

Det er viktig med kjøreregler for alkohol i arbeidslivet.

Vi tilbringer en stor del av livet på jobben, og er mye sammen med kolleger. På seminarer, på jobbfester, når vi er på lønningspils og i andre situasjoner er det ganske vanlig å drikke alkohol sammen med kolleger. På noen arbeidsplasser ofte, på andre sjeldnere. Hvordan dette oppleves, vil være ulikt fra ansatt til ansatt. Det som skaper trivsel for noen, er ikke alltid like trivelig for andre. Det er derfor viktig at ledere har et bevisst forhold til hvordan alkoholkulturen i gråsonen mellom jobb og fritid kan påvirke helsen, trivselen og sikkerheten til de ansatte.

Slik kan dere enkelt lage kjøreregler

Det kan være smart å begynne med å kartlegge alkoholkulturen. Vi har laget en uformell spørreundersøkelse hvor medarbeiderne dine svarer anonymt. Du får en enkel oppsummering som gir deg grunnlag for tydeligere kjøreregler som passer dere.

Hele prosessen er enkel og rask å gjennomføre. Sett av 30 minutter til forarbeid i forbindelse med undersøkelsen, og 30 minutter til analyse av svarene.

Tips til gjennomføring

  1. Inviter til et møte der du informerer medarbeiderne om at de skal være med på å bestemme hva slags arbeidsplass dere vil ha.
  2. Gå på DELTA HER og få tilsendt lenke til undersøkelsen for din arbeidsplass.
  3. Følg resultatene på portalen du får tilgang til.
  4. Et godt råd kan være å gå inn i diskusjonen med et positivt utgangspunkt, fordi noen kanskje opplever temaet som alvorlig eller vanskelig. Bruk gjerne materiellet vi har gjort klart til deg.
Delta her

Her finner du materiell du kan bruke

  • Illustrerte fakta om alkoholkultur på arbeidsplassen til bruk i presentasjoner, e-poster, print o.l.
  • Link til filmer som fokuserer på tematikken.
  • Et forslag til hvordan du kan informere medarbeiderne og et spørreskjema som kan bidra til å få i gang diskusjon.
Last ned materiell

(materiellet lastes ned til nedlastingsmappen på din maskin)

Få hjelp til kjøreregler på din arbeidsplass